+31 (0) 40 211 0839 info@essaidi.nl

Welkom bij Essaïdi AquaTilis Therapy

U vindt hier alle informatie over onze praktijk: de therapie zelf, verloop van de behandeling, openingstijden. De informatie op deze website wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd, dus bezoek ons spoedig nog eens.

 Vergeet niet deze website toe te voegen aan uw favorieten.

Essaïdi AquaTilis Therapy

 • Hyacintlaan 22
 • NL-5582 BP Waalre
 • The Netherlands
 • T: +31 (0) 40 211 0839
 • F: +31 (0) 40 212 1412
 • E: email form
 • I: www.essaidi.com

Informatie

Radicalen en Ziekte

Radicalen zijn atomen of moleculen waarvan één of meer elektronen ongepaard zijn. Zulke ongepaarde elektronen zijn altijd op zoek naar een ander ongepaard elektron en zij gedragen zich bijzonder agressief. Radicalen ontstaan bij de verwerking van zuurstof (O2); voor een aantal processen in het lichaam zijn ze onmisbaar. Teveel radicalen kunnen echter schadelijk zijn. Beïnvloed door uiterst kleine hoeveelheden van ijzer en koper kan bijvoorbeeld waterstofperoxyde (H2O2) worden omgezet in de hydroxyl-radicaal (OH2*), die heel gemakkelijk verbindingen aangaat en veel schade kan veroorzaken aan cellen en weefsels. Er bestaan verschillende soorten radicalen, zoals de superoxide radicaal (O2-*) en de methylradicaal (CH2*).

Radicalen kunnen afkomstig zijn van buiten het lichaam (voedsel/lucht); ze kunnen ook ontstaan bij bepaalde processen die zich afspelen in de cellen van een organisme. In een weefsel dat bijvoorbeeld na eerst te weinig bloed gekregen te hebben, plotseling weer met bloed verzorgd wordt, kunnen radicalen plaatselijk vrij komen die vrijwel direct reageren met bijvoorbeeld lichaamscellen. Dit kan ernstige beschadiging van de betreffende cellen veroorzaken (bijvoorbeeld van membranen of belangrijke eiwitten). Bepaalde stoffen op de buitenkant van de cellen (receptoren), die het doorgeven van boodschappen naar het binnenste van de cel mogelijk maken, kunnen worden aangetast en zelfs het DNA in de celkern kan schade oplopen. Tot op zekere hoogte is ons lichaam ingesteld op dit soort aanvallen. DNA-schade bijvoorbeeld wordt efficiënt gerepareerd. De vraag is echter hoe lang een cel dit volhoudt. Wanneer een cel geen “weerstand” meer kan bieden en hierdoor kwetsbaar wordt (zijn integriteit verliest), kunnen allerlei ziekteverschijnselen ontstaan.

Het lichaam beschikt normaliter over (meer dan) voldoende bescherming tegen radicalen, bijvoorbeeld door middel van de vitamines C en E, bèta-caroteen, urinezuur, dextrose en plasma-proteïne. Bepaalde eiwitten binden zich aan ijzer en houden zodoende een belangrijke factor in de productie-route van radicalen onder controle. Vitamine E heeft een min of meer preventief effect omdat het radicalen verwijdert op het moment dat ze ontstaan. Stoffen die radicalen kunnen neutraliseren, worden anti-oxidanten genoemd.

Naarmate het lichaam ouder wordt, wordt het radicalen-afweersysteem zwakker. Radicalen dragen dan ook in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van ouderdomsziekten (degeneratieve ziekten), zoals reuma, de ziekte van Parkinson, dementie en hart- en vaatziekten. Ouderdomsverschijnselen zelf worden veroorzaakt door functieverlies van cellen, weefsels en organen. Dit functieverlies ontstaat doordat vitale processen in de cel worden aangetast. Schade veroorzaakt door radicalen is hiervoor in belangrijke mate verantwoordelijk. Storingen in het centrale zenuwstelsel kunnen worden tegengegaan door bet verwijderen van radicalen. Gevolgen van dementie, verwondingen of hersenbloeding zouden op deze manier dan ook kunnen worden verminderd.

ESSAÏDI AQUATILIS THERAPIE

Zoals beschreven bij ‘radicalen en ziekten’ kan overmatige werking van radicalen een verklaring bieden voor veel ziekte-symptomen.Een technologie voor het behandelen van ziekten die samenhangen met een overmatige activiteit van radicalen, door het wegvangen en elimineren van radicalen, is ontwikkeld door Med. Ir. M. Essaïdi. Hierbij worden de oorzaken van het ontstaan van te veel radicalen tegengegaan en stoffen die bijdragen tot de vorming van radicalen worden buiten werking gesteld. Tegelijkertijd bevordert één en ander de werking van het afweersysteem, waardoor de weerstand tegen infecties wordt verbeterd. De gehele behandeling vindt plaats in de zogenaamde Essaïdi-cabine, waarin omstandigheden zoals temperatuur, druk, lichtintensiteit en energie-volume precies volgens voorschrift worden gecontroleerd met behulp van een computersysteem.

De patiënt wordt in de cabine omgeven door waterdamp met een speciale samenstelling, Aqua Tilis genaamd (”water dat leeft”), die door de poriën van de huid wordt opgenomen. Op deze manier kan het neutraliseren van radicalen zonder farmaceutische middelen plaatsvinden. De waterdamp welke in de cabine circuleert is positief geladen. De cabine bestaat uit een piramidevormige ruimte die verhuld is met spiegels; direct achter de spiegels zitten speciale spoelen die een magneetveld creëren. Deze magneetvelden verschillen van frequentie en worden aangepast op het ziektebeeld van een patiënt. Hartslag en bloeddruk worden voor en na de behandeling gecontroleerd en de behandelomstandigheden worden aangepast aan de specifieke situatie van de patiënt. Dit creëert de meest gunstige omstandigheden voor een effectieve en snelle behandeling. De behandeling zorgt ervoor dat het lichaam zich chemisch, fysisch en biologisch reinigt. Daardoor kan elk orgaan of klier en micro-organisme beter functioneren.

De Essaïdi Aqua Tilis methode stopt de voortgang van ziekteprocessen, die samenhangen met een teveel aan radicalen; ze verwijdert beschadigde cellen en stimuleert de aanmaak van nieuwe cellen. Hierdoor worden herstelprocessen aanzienlijk versneld. Omdat geen farmaceutische middelen of giftige gassen worden gebruikt, is de methode volledig veilig en zijn er geen nadelige bijwerkingen waargenomen.

Cabines

In Waalre zijn 4 cabines aanwezig, elk 3 x 3 meter groot. In deze cabines bevinden zich een ligbank, een stoel, een bubbelbad en een stoombak.Beide cabines hebben een voorportaal met een douche en toilet. In dit voorportaal kan de patiënt zich in alle privacy ontkleden. De patiënt dient volledig ontkleed in de cabine op de ligbank te gaan liggen; het dragen van sieraden wordt ontraden.

Het is noodzakelijk dat iedere patiënt zelf een begeleid(st)er meeneemt, die óók ontkleed meegaat in de cabine (de behandeling heeft geen nadelige bijwerkingen voor de begeleid(st)er). Via een intercom-installatie houdt een assistent(e) gedurende de behandeling contact met patiënt en begeleid(st)er. Indien de patiënt in de cabine contact op wil nemen met de assistent(e), dan kan de begeleid(st)er dit doen en hoeft de patiënt de behandeling niet te onderbreken. Soms hebben patiënten hulp nodig bij diverse zaken en ook dan is een begeleid(st)er nuttig.

Een behandeling duurt een half uur, opgesplitst in twee maal een kwartier. In de pauze tussen de twee delen van de behandeling en na afloop dient de patiënt zich onder de douche grondig af te borstelen met een badborstel of een grof washandje en zich goed af te spoelen. De begeleid(st)er kan hierbij helpen.

Radicalen en stoffen die een rol spelen bij bet ontstaan ervan worden door de behandeling weggenomen en verlaten het lichaam via de huidporiën, die open zijn gaan staan door de warmte in de cabine (ongeveer 50°C). Grondig borstelen is dus noodzakelijk (dit geldt niet voor alle ziektebeelden).

De patiënt en begeleid(st)er hebben behalve een badborstel verder nodig:

 • Handdoek of badlaken om op te liggen
 • Handdoeken om zich af te drogen
 • Badslippers
 • Badjas (na afloop van de behandeling transpireert men nogal en het is beter een kwartier te wachten met aankleden; hiervoor is een aparte kleedruimte aanwezig)
 • Zeep, shampoo, kam, föhn e.d.

De totale duur van een behandeling, inclusief omkleden, uittranspireren en dergelijke, vergt ongeveer anderhalf uur.
Gedurende de behandelperiode worden roken en het gebruik van alcohol ten sterkste afgeraden, aangezien dit het effect van de therapie sterk vermindert. Vrouwen die de anti-conceptie-pil gebruiken, wordt aangeraden gedurende de therapie een ander voorbehoedmiddel te gebruiken, aangezien de werking van de pil verminderd kan worden door de behandeling. Ook mag men niet met een lege maag in de cabine.

Intake gesprek

Bij de eerste afspraak vindt er een gesprek plaats met de heer Med. Ir. Essaïdi. Het is noodzakelijk dat de patiënt zijn medische gegevens dan bij zich heeft (kopieën van medische correspondentie en dergelijke) en een volledige set bloedgegevens (hiervoor is een formulier beschikbaar). Bij de behandelende arts kan om een volledig bloedbeeld worden gevraagd; deze weet dan welke gegevens bedoeld worden. Indien er foto’s of scans zijn gemaakt, is het raadzaam deze ook mee te nemen.

De therapie bestaat uit een aantal behandelingen in de cabine. Voor en na iedere behandeling wordt de bloeddruk gemeten en genoteerd. Alle gegevens en opmerkingen worden eveneens genoteerd voor latere evaluatie.

Na 5 cabinebehandelingen is het gewenst om een magnetilis zweetanalyse uit te voeren. Met de uitkomsten daarvan kan de cabine optimaal ingesteld worden. De analyseresultaten worden met de patiënt besproken.

Er is altijd iemand aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen. Op uw verzoek kan altijd een afspraak gemaakt worden met de heer Med. Ir. Essaïdi.

Resultaten

Uit meerdere waarnemingen is gebleken dat de Essaïdi Aqua Tilis methode radicalen op effectieve wijze aanpakt, waardoor bij een aantal ziektebeelden positieve resultaten zijn geboekt.Hierbij werden geen nadelige nevenactiviteiten geconstateerd. De diagnosegroepen betroffen: neurologie, urologie, kanker, virussen, huidziekten (bijvoorbeeld psoriasis, eczeem en acne vulgaris), infecties (bijvoorbeeld prostaat- en blaasontsteking) en aandoeningen zoals spataderen, migraine, epilepsie, astma, bepaalde vergiftigingen en glaucoom. Bij ziektebeelden als multiple sclerose en reuma zijn ook positieve effecten waargenomen. Een aantal vormen van kanker lijkt te behandelen, zoals huid-, borst-, long-, lever-, maag-, darm-, prostaat-, baarmoeder-, beenmerg- en bloedkanker (leukemie). Hier geldt echter dat het effect en de duur van de behandeling erg afhankelijk zijn van aard en stadium van de ziekte.

De strijd tegen radicalen gaat terug tot de Egyptenaren in de oudheid, hoewel zij geen weet hadden van de atomaire reacties in het lichaam. Zij gebruikten specifieke plantaardige extracten als anti-oxidanten om hun lichaam in een goede conditie te houden, (zoals al eerder werd opgemerkt, zijn anti-oxidanten stoffen die radicalen kunnen neutraliseren).

De Essaïdi Aqua Tilis methode is de enige bekende technologie die de strijd met radicalen aangaat met behulp van atomaire reacties. Vele patiënten wier gezondheid verbeterde (en waarvan sommigen nauwelijks hoop op herstel hadden) documenteerden het positieve effect van de behandeling.

Zorgplan

Hieronder vindt u een praktische samenvatting van het zorgplan m.b.t. de Aqua Tilis therapie. De details kunt u in de overige webpagina’s vinden. Eerst vindt er een intake-gesprek plaats met de heer Med. Ir. Essaïdi. Aan de hand van de aard van de klachten wordt nagegaan of u voor de Aqua Tilis therapie in aanmerking komt.

Soms zijn er aanvullende gegevens uit bloed- of urine-onderzoek nodig. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat u baat zal hebben bij de therapie, wordt de praktische gang van zaken uitgelegd. Tevens wordt een intake-formulier ingevuld waarop persoonlijke gegevens, diagnose, voorgeschiedenis, medicatie en dergelijke vermeld staan.

De kosten van uw behandeling worden bepaald aan de hand van de bovengenoemde onderzoeken. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

De therapie bestaat uit een aantal behandelingen in de cabine. Voor en na de behandeling wordt de bloeddruk gemeten en genoteerd in uw medische dossier. Alle gegevens en opmerkingen worden eveneens genoteerd voor latere evaluatie.

Na 5 behandelingen is het gewenst om een magnetilis zweetanalyse uit te voeren. Met de uitkomsten daarvan kan de cabine optimaal ingesteld worden. De analyseresultaten worden met de patiënt besproken.

Er is altijd iemand aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen. Op uw verzoek kan altijd een afspraak gemaakt worden met de heer Med. Ir. Essaïdi.

Lecture by mr. M. Essaidi during the National Cancer Day in Stuttgart, Germany in 2006. Part 1 to 8. In Dutch only.

Contactgegevens

Adres

 • Hyacintlaan 22
 • NL-5582 BP Waalre
 • Nederland
 • T: +31 (0) 40 211 0839
 • F: +31 (0) 40 212 1412
 • E: email formulier
 • I: www.essaidi.com
 • Geopend maandag –  vrijdag 09:00-17:00

Email bericht